Word

Microsoft Word Kursbeskrivning Några av oss kanske minns “gamle” Wordperfect som var ett jättebra ordbehandlingsprogram på sin tid. Nu är det ju Word som gäller överallt på arbetsmarknaden. Trots det så möter vi många kunder/elever som upplever det frustrerande när man ska sätta in en enkel bild och texten börjar hoppa och fara. Man har […]

Visio

Microsoft Visio Kursbeskrivning Microsoft Visio är det perfekta verktyget för dokumentation av bl.a. processer och projekt och denna kurs ger dig färdigheter för att kunna utnyttja programmets funktioner på effektivast möjliga sätt. Genom självständiga övningar efter genomgångna avsnitt får du en god inblick i Visios olika mallar och kommandon. Kursmaterialet är på svenska. Utbildningsmål Efter […]

Teams

Microsoft Teams – halvdagskurs Kursbeskrivning Bli effektivare med Microsoft Teams. Med denna utbildning får användaren en ökad förståelse för Microsoft Teams, samt kunskap att få ut mer av dess funktionalitet. Utbildningen kan anpassas till den nivå ni önskar och även samköras med t ex OneNote eller SharePoint. Utbildningen är en halvdag. Vad är då Microsoft […]

SharePoint

Microsoft SharePoint Kursbeskrivning SharePoint är ett användbart verktyg för organisationer som vill skapa en samarbetsplattform. Från vilken enhet som helst kan du dela, ordna, lagra och få åtkomst till den information du behöver. Det är en produkt med många utvecklingsmöjligheter och våra kurser syftar till att du som användare, projektledare, redaktör, beställare, säljare eller utvecklare […]

Project

Microsoft Project Kursbeskrivning Ett projekt planerings program integrerat med MS-Office övriga produkter, framför allt MS-Excel. vilket gör att det är enkelt att göra ekonomiska uppföljningar. Många användare som inte utbilda sig i programmet missar att ställa in programmet till sitt projekt. Resurshanterings verktygen är något som även det brukar vara bra att få förklarat för […]

PowerPoint

Microsoft PowerPoint Kursbeskrivning Idag det vanligast förekommande programmet för föredragsstöd på marknaden. Det har utvecklats mycket i de sista versionerna. Är man ute på företagen ser man att de flesta inte använder mer än cirka 30% av vad programmet kan hjälpa till med. Efter en kurs hos oss får du en genomgång av hela programmet […]

Outlook

Microsoft Outlook – heldagskurs Kursbeskrivning Outlook är så mycket mer än ett mejl- och kalenderprogram, det finns så många smarta lösningar och hjälpmedel för att göra dig effektivare. Dessa lösningar och hjälpmedel tar du med dig och använder i din yrkesvardag för att effektivisera ditt arbete. Du lär dig att enkelt och smärtfritt sköta stora […]

OneNote

Microsoft OneNote – halvdagskurs Vill du göra arbetsdagen mer effektiv samtidigt som du slipper fysiska anteckningsböcker och hålla reda på vad som är gjort och ska göras? Då är OneNote något som skulle passa dig. OneNote är ett program från Microsoft som fungerar som anteckningsbok, projektplanerare och uppsamlingsplats för dina projekt. Med hjälp av OneNote […]

Excel

Microsoft Excel Hur många gånger har vi inte mött Excel användare som har blivit frustrerade på att programmet inte gör som man vill. Idag använder de flesta arbetsplatser Excel, men tyvärr har men inte hunnit med att utbilda sin personal i programmet. Vi garanterar att efter en Excel kurs med oss så sparar du som […]

CoPilot

Microsoft 365 CoPilot AI Kursbeskrivning Lär dig Maximera Produktiviteten med Microsoft Copilot I vår kurs om Microsoft Copilot får du en djupgående förståelse för hur du effektivt kan använda detta AI-baserade produktivitetsverktyg för att samordna stora språkmodeller (LLMs). Genom praktiska övningar och användbara exempel lär du dig att integrera Copilot i din dagliga arbetsprocess och […]