Konsulttjänster

Då vi alla har stor erfarenhet från näringslivet så vill företag hyra in vår kompetens en längre tid. Det har varit allt från två veckor till ett halvår så här långt. Vi förmedlar även konsulter som behärskar områden där vi själva inte ha kompetens. Allt för att du som kund ska känna dig trygg och veta vad du får.

Vi har en liten lista på de kompetens områden du som kund kan vilja hyra in en konsult, men även om det du söker inte står med på listan så har vi säkert i vårt breda nätverk den kompetens du söker. Hör av er för en diskussion så ska vi se till att lösa ert behöv av den kompetens ni söker.

Exempel på Konsult områden där vi kan bidra med vår expertis

 • Marknadsföring
 • Audit av projekt
 • Start av företag
 • Utbildning
 • Projektledning
 • Ledarskap
 • Försäljning
 • Kravhantering
 • Bokföring

Konsulttjänst som Projektledare

Som erfaren projektledare erbjuder jag en rad tjänster för att säkerställa att ditt projekt drivs framgångsrikt från start till mål. Med gedigen erfarenhet inom IT-projektledning, transferprojektledning, utbildningsprojektledning och paketeringsprojektledning kan jag hjälpa ditt företag att nå sina mål effektivt och kostnadseffektivt. Här är en översikt över de tjänster jag erbjuder:

 • Kravhantering: Identifiering och dokumentation av affärs- och systemkrav för att säkerställa att projektet levererar det som verkligen behövs.
 • Projektplanering: Utveckling av detaljerade projektplaner inklusive tidplaner, resurshantering och budgetering för att säkerställa att alla aspekter av projektet är välorganiserade.
 • Riskhantering: Identifiering, analys och hantering av potentiella risker för att minimera deras inverkan på projektet.
 • Process- och arbetsflödesutveckling: Skapande och implementering av effektiva processer och arbetsflöden för att förbättra projektets effektivitet och kvalitet.
 • Resursallokering och hantering: Effektiv tilldelning och hantering av resurser för att säkerställa att projektet har tillgång till nödvändiga kompetenser och verktyg.
 • Projektövervakning och rapportering: Kontinuerlig övervakning av projektets framsteg och regelbunden rapportering till intressenter för att säkerställa transparens och spårbarhet.
 • Kvalitetssäkring: Implementering av kvalitetskontroller och tester för att säkerställa att leveranser uppfyller de höga standarder som krävs.
 • Ändringshantering: Hantering av förändringar i projektets omfattning, schema eller resurser för att säkerställa att projektet håller sig på rätt spår.
 • Kommunikation och intressenthantering: Effektiv kommunikation med alla projektintressenter för att säkerställa att alla är informerade och engagerade.
 • Slutförande och överlämning: Säkerställande av att alla projektleveranser är fullständiga och överlämnas till kunden på ett strukturerat och tillfredsställande sätt.

 

Min erfarenhet sträcker sig över flera områden:

 • IT-projektledare: Hanterar komplexa IT-projekt, inklusive systemutveckling, implementering och integration.
 • Transferprojektledare: Leder övergångsprojekt för att säkerställa smidiga och framgångsrika system- eller plattformsskiften.
 • Utbildningsprojektledare: Planerar och genomför utbildningsinitiativ för att förbättra kompetensen och kunskapen hos ditt teams medlemmar.
 • Paketeringsprojektledare: Utvecklar och implementerar paketeringslösningar som optimerar produktleveranser och användarupplevelse.

 

Genom att anlita mig som konsult säkerställer du att ditt projekt drivs med professionalism, noggrannhet och ett starkt fokus på att uppnå dina affärsmål. Kontakta mig för att diskutera hur jag kan bidra till ditt nästa projekt.