Excel

Alla, Microsoft

Microsoft Excel

Hur många gånger har vi inte mött Excel användare som har blivit frustrerade på att programmet inte gör som man vill. Idag använder de flesta arbetsplatser Excel, men tyvärr har men inte hunnit med att utbilda sin personal i programmet. Vi garanterar att efter en Excel kurs med oss så sparar du som använder programmet timmar framför datorn. Samt att företaget sparar pengar genom att de som får utbildning blir effektivare.

Våra kurser i Excel är

Steg ett för nybörjaren. Kurslängd 2 dagar.

(Se specificerat innehåll nedan)
Steg ett intensiv för den självlärde. Kurslängd 1 dag.

(Se specificerat innehåll nedan)
Steg två för den som kan grunderna, som vill komma vidare i programmet. Kurslängd 2 dagar.

(Se specificerat innehåll nedan)

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är nybörjare, självlärd eller behöver fräscha upp dina kunskaper i Excel. Efter Kursen kommer du att kunna skapa, redigera och presentera kalkyler på ett effektivt och professionellt sätt.

Utbildningsmål för steg två

Efter kursen kan du arbeta effektivt med de vanligaste funktionerna i Excel. Du kan skapa egna kalkyler från grunden, samt formatera, skriva ut och presentera kalkyler och diagram
på ett professionellt sätt. Vi tittar även på hur man arbetar med Kalkyler över flera blad, samt sortera och filtrera listor på ett effektivt sätt.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om Excel, du har jobbat i Excel  eller gått en Grundkurs. Efter Kursen kommer du att ha ett brett register i Excel och kunna utnyttja programmet till fullo.