Visio

Alla, Microsoft

Microsoft Visio

Kursbeskrivning

Microsoft Visio är det perfekta verktyget för dokumentation av bl.a. processer och projekt och denna kurs ger dig färdigheter för att kunna utnyttja programmets funktioner på effektivast möjliga sätt. Genom självständiga övningar efter genomgångna avsnitt får du en god inblick i Visios olika mallar och kommandon. Kursmaterialet är på svenska.

Utbildningsmål

Efter kursen kan du arbeta effektivt med de grundläggande funktionerna i Visio. Du kan skapa snygg och funktionell dokumentation som är enkel att uppdatera.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig grunderna i Visio för att bli effektivare på att dokumentera sin verksamhet. Huvudinriktningen är processer och projekt men andra användningsområden tas också upp såsom organisationsscheman, nätverksdokumentation och byggnadslayouter beroende av deltagarnas inriktning.

Förkunskaper

Grundkunskaper i Windows. Vana av andra Microsoft Office-program är en fördel men inget krav.
Kurslängd 2 dagar.
(Se specifikation nedan)