Skrivarkurs

Affärsutbildningar, Alla

Skrivarkurs - Hur man skriver en bra text

Kursen för individen

Ägnar du timmar åt att skriva för att sedan bara få höra att texten är obegriplig? Så behöver det inte vara. På den här kursen lär du dig grunderna i skrivandets hantverk, insikter i vad som får en text att fungera och vad du ska tänka på för att skriva lättlästa, engagerande texter.

Kursen för företaget

Kampen om kundernas uppmärksamhet är stenhård. För att lyckas krävs att företagets skriftliga kommunikation – på webben, i sociala medier och andra sammanhang – är tydlig, lättläst och begriplig. Det bidrar inte bara till bättre försäljning utan stärker dessutom företagets varumärke.

Våra lärares erfarenhet

Denna utbildning hålls av språkexperten Per Tedin. Per har mångårig erfarenhet av det skrivna ordet och är flitigt anlitad av div företag för att hjälpa till med texter och hur man uttrycker sig på bästa sätt för att kunden ska förstå budskapet som man vill förmedla.

Målet med utbildningen

Företagets texter är en spegling av företaget i stort. Välskrivna, entydiga och korrekta texter inger förtroende, skapar tillit och bygger varumärket. Slarviga, oprecisa och svårbegripliga texter föder misstro, väcker löje och fräter på varumärket. På den här kursen tittar vi på olika sätt att säkerställa god kvalitet i olika typer av texter.

Kurslängd

Utbildningen är på två timmar och kan levereras både online eller på plats.

Kursinnehåll

 • Vad är språk? 
 • Skillnaden mellan tal och skrift 
 • Språk- och skrivfel vi älskar att hata 
 • Vad gör skrivandet svårt? 
 • Vad gör läsandet lätt(are)? 
 • Vem är det du skriver för? 
 • Jargong och fackspråk 
 • Skrivandets hantverk 
 • Tips för att göra texter enkla, effektiva och lättlästa 
 • ”Lagar” och ”regler” för skrivande 
 • Ordens betydelse 
 • Ordens valör 
 • Bildspråk och idiomatiska uttryck
 • Slang, nyord och låneord 
 • Skrivregler (och lite, lite grammatik) 
 • Kommatering, skiljetecken, grafiska signaler, typsnitt