Projektledning

Affärsutbildningar, Alla

Projektledning

Kursbeskrivning

Vad många inte förstår är att Projektledning är ett yrke. På många arbetsplatser idag så har den som varit mest kunnig inom något område automatiskt även blivit “projektledare” utan att egentligen ha en aning om alla de verktyg som finns för en projektledare. Ofta får vi höra “att det är väl bara och slänga ihop en plan”. När vi sedan börjar fråga om saker som krav spårbarhet, Risk analys plan, kritisk linje, kommunikationsplan, är kraven enl S.M.A.R.T o s v så har “projektledaren” ingen aning om vad vi pratar om. Detta vill vi ändra på och ge dessa och andra en god kunskap i projekt ledning. En del företag kontaktar oss även för att titta över hur deras projekt är strukturerade, vilket vi så gärna hjälper till med.

Våra lärare

Har över tio års erfarenhet av projekt i olika storlekar från olika branscher. Har erfarenhet från större internationella projekt med projektmedlemmar från flera olika länder och olika kulturer. Vilket gör att eleverna får många tips från verkligheten. Givetvis är våra lärare Certifierade enl IPMA International Project Management Association, och kan även komma med råd och tips om du önskar att certifiera dig själv efter kursen.

Kursmål

Efter vår kurs Praktisk projektledning…

  • Kan du förbereda, genomföra och avsluta ett projekt
  • Inventera dig själv som projekt ledare
  • Behärska praktiska metoder och verktyg för att säkerställa att ditt projekt når uppsatta projektmål
  • Få tips av hur du undviker de vanligaste fallgroparna
  • Förstår du vad rollerna som beställare, styrgrupp och projektgrupp kräver av dig och vad du skall kräva av din beställare, styrgrupp och projektgrupp

Kurslängd

Certifierings förberedande projektledare utbildning:

Kursen är tre dagar lång och innehåller även ett avslutande test som liknar ett certifierings test.
Pris 17 500:- (Moms Tillkommer)

Anpassad projektutbildning:

Bestäms efter överenskommelse med kund, vi inventerar ert behov och anpassar längden enligt era önskemål.

Projektledning ett yrke

En förutsättning för att lyckas i ett projekt är att man har en fungerande struktur för planering, uppföljning och styrning. Projekt syftar oftast till att förändra något eller till att skapa något nytt. Gemensamt är att man med givna resurser skall åstadkomma ett definierat resultat till en viss kostnad och på utsatt tid. Projektledaren planerar och styr projektet för att säkerställa att projektmålen uppfylls.

Lyckade projekt består inte av hjältar. Det handlar till stor del om något så ”tråkigt” som ett metodiskt arbetssätt, en skarp verktygslåda, ordning och reda och en god portion vanligt sunt bondförnuft. Här erbjuder vi en kurs i projektledning, med fokus på metodik, som är mycket praktiskt inriktad. Korta teoriavsnitt varvas med diskussioner och många praktiska övningar. Projektmodellen som används är okomplicerad och enkel att ta till sig och teorin från utbildningen kan enkelt omvandlas till praktisk nytta i dina egna projekt.

Målgrupp för kursen

Vi utgår från dig som individ.

  • Du funderar på att börja arbeta som projektledare och är nyfiken på vad detta innebär.
  • Ni som företag ska arbeta mer i projektform och behöver få veta vad det innebär
  • Du arbetat som projektledare ett tag och vill lära dig hur du effektivt tillämpar projektmetodik från projektets start till slut

Eftersom metoden i utbildningen är generell passar den inom de flesta branscher och projekt såsom IT-projekt, produktutveckling, tjänsteutveckling, organisationsutveckling etc. Som sagt, projektledning är ett yrke och vi lär dig hur det yrket ska utföras.

Vill du gå vidare

Kursen omfattar erforderlig kompetens inför IPMA-certifiering nivå D. Om du vill gå vidare med en IPMA-certifiering vänder du dig till Svenskt Projektforum. Mer information hittar du på www.projektledarcertifiering.se