Microsoft 365 seminarium

Alla, Seminarium

Office 365 seminarium

Skapa mer verksamhetsnytta i ert företag, boka in er på vårt seminarium “Få en effektivare morgondag med hjälp av Office 365”. Med detta intressanta och utvecklande seminarium vänder vi oss till användare och beslutsfattare som vill veta mer om vilka mervärden som Office 365 kan generera i era organisationer och företag. Office 365 är så mycket mer än bara basprogrammen.

Vi kommer att presentera funktioner som exempelvis SharePoint, Skype och OneDrive. Vi går igenom nyheterna i Office produkterna, samt visar exempel från användarnas arbetsvardag.

Kursinnehåll

Upplägget för detta seminarium är helt flexibelt. Vi kan anpassa det efter ert företags önskemål. Ni kan välja hela programmet eller välja enbart de delar om passar just er.

Om det är någon funktion som ni önskar extra information om, kan vi även fördjupa oss mer på den. Se specifikation nedan för valbart innehåll.

Seminariet vänder sig lika mycket till er som redan har valt lösningen, som till er som är nyfikna på allt det nya.

Seminariets fulla längd är två timmar.

Max 15 deltagare.