Digitala möten

Alla, Digitalisering

Att lära sig hantera Digitala Möten

Kursen för individen

Dig som enskild person som ansvarar för många digitala möten och känner att mötena behöver bli bättre på att sprida rätt information och effektivare.

Kursen för företaget

Hela företag eller organisationer som behöver effektivisera sin digitala mötesteknik genom enkla processer och agendor.

Våra lärares erfarenhet

Alla pedagoger har över tio års erfarenhet att både leda och utbilda via digitala medier och delar med sig av massor med trix och tips under utbildningen.

Målet med utbildningen

Digital Mötesteknik
Har du eller ska ha många digitala möten? Då är detta utbildningen för dig. Utbildningen ger dig en strategi för hur du ska hantera förberedelserna, utförandet och efterarbete. För att få det mesta ut av mötet och mötesdeltagarna. Även tips i programmen Teams, Zoom och Skype kommer att delges. Beroende på vilken plattform ni använder i din organisation

Kurslängd

Utbildningen är på två timmar och kan levereras både online eller på plats.

Kursinnehåll

 • Hur sätter man upp en digital presentation ska vara?
 • Olika presentations former – Föredrag med aktiva frågor, Utbildning, Seminarium, Demonstration m.fl.
 • Viktiga förberedelser – Vilken utrustning behöver jag ha tillgänglig? Vilka funktioner finns i programmet?
 • Klädsel och fysiskt utseende – Hur uppfattas jag av deltagarna / kameran?
 • Hantera rädsla/scenskräck. Tips & Trix för att få dig att känna dig bekväm som presentatör.
 • Planera din presentation – Vad ska deltagarna komma ihåg? Använd gärna en process.
 • Olika faser i en presentation – Introduktions runda, innehåll, sammanfattning m.m.
 • När är deltagarna som mest aktiva? – När ska jag säga vad?
 • Fånga intresset hos deltagarna – det är alltid en utmaning digitalt, utbildningen förmedlar tips & trix
 • Låt deltagarna forma presentationen – Var lyhörd och gå på önskemål.
 • Bjud på dig själv – Äg dina svagheter och låt dem lyfta dig
 • Sy ihop det digitala mötet, Var säker på att alla har förstått det du önskade förmedla. Använd även det digitala verktyget för att säkerställa kvaliteten.