Att leda en grupp

Affärsutbildningar, Alla

Ledarskap, Gruppdynamik & Kommunikation

Kursbeskrivning

Hur blir man en bra ledare? Hur får jag ihop en grupp människor att jobba tillsammans effektivt? Hur kommunicerar jag på tydligaste sättet. Man kan studera skickliga ledare och försöka ta efter. Det viktigaste är dock att man alltid utgår från sin egen person och försöker utveckla de egenskaper som krävs för att lyckas som ledare. God självkännedom är mycket viktigt om man vill bli en bra ledare.

Ingen är född till ledare även om några personer kan ha vissa medfödda ledaregenskaper. För alla gäller dock att goda insikter i ledarskapets grunder är en nödvändig bas att bygga vidare på. Genom rätt utbildning och träning kan man utan tvekan utveckla sina ledaregenskaper. Detta gäller för alla människor.

Denna mycket efterfrågade kurs hjälper dig att bli en bättre ledare, få dig att skapa bra gruppdynamik och kommunicera

effektivare. Oavsett om du idag arbetar som ledare, är nytillträdd i en ledarbefattning eller är på väg att bli ledare.

Kursmål

Efter kursen kommer du ha ett startkit för att du ska känna dig trygg i din ledarroll och de verktyg du behöver för effektivt kunna leda, kommunicera och skapa effektiva grupper. Dessa verktyg gör att du även kommer att kunna träna vidare på egen hand.

Vem bör deltaga

Kursen vänder sig till dig som är nybliven ledare, på väg mot en ledande befattning eller arbetar som ledare men inte har utbildning inom området. Kursen passar ledare från alla typer av organisationer inom näringslivet och den offentliga sektorn.