Starta Företag

Affärsutbildningar, Alla

Starta Eget Företag

Kursbeskrivning

Den underbara drömmen för många att starta sitt eget företag och vara sin egen Entreprenör. Vi har haft förmånen att få utbilda många i att starta och driva egna företag (Se under Referenser). Det första vi lär ut är att driva ett eget företag är inte ett jobb eller arbete utan det är en livsstil. Målet när du som elev lämnar oss är att du har en fullt färdig affärsplan, med innehållande budget för minst ett år framåt. Kursen innhåller även moment som Grundläggade bokföring samt att lära sig läsa ut ett bokslut. Vi har gästföreläsare från närignslivet som lär ut försäljning och marknadsföring. Vi bjuder även in skatteverket, Almi med flera som berättar om vad dom kan hjälpa till med.

Utbildningen starta eget

Utbildningen Starta Eget handlar om att du ska få hjälp att ta fram en affärsplan som håller hela vägen. Under utbildningens gång får du stöd av lärare och coacher med egen erfarenhet av att driva företag. Vi arbetar med föreläsningar, workshops och individuell handledning. Efter utbildningen skall du ha de kunskaper i företagande och de verktyg som behövs för att framgångsrikt starta och driva ett företag.

Utbildningens innehåll

Utbildningens längd och innehåll avgörs beroende på dina förkunskaper.