Ditt Livspussel

Utbildning kring stress, återhämtning och mindfulness

Gruppen bör bestå av max åtta deltagare.

Utbildningen är uppbyggd på fyra tillfällen.

Tre timmar per gång med en paus på 20 minuter.

 

Ramar

Vi kommer att ha tydliga ramar dels för att skapa en begriplig struktur för den enskilde att luta sig emot och dels för att det skapar en trygghet i gruppen. Gruppen kommer att få information om ramarna vid första mötet och varför de är viktiga.

 

• Tid – att komma i tid och sluta i tid

Tidsaspekten handlar om att visa respekt för varandra. Att komma försent eller om jag som stresscoach drar över tiden, kan uppfattas som nonchalans av de andra deltagarna.

 

• Anmälan vid sjukdom eller förhinder

Deltagarna uppmanas att alltid höra av sig innan om de inte kan närvara någon gång. Att arbeta med sig själv och sin stress kan många gånger stöta på motstånd hos den enskilde, vilket gör att det kan kännas frestande att stanna hemma. Att tvingas ringa och meddela sin frånvaro innan, gör att flertalet istället väljer att gå till träffen.

 

• Tystnadsplikten

För att skapa en atmosfär av trygghet i gruppen så är det viktigt att informera om att det råder tystnadsplikt och att alla har ett ansvar att inte föra det som sägs vidare.

 

• Hemuppgifter

Den här utbildningen kräver engagemang även utanför träffarna. Det är viktigt att deltagarna är beredda på att de kommer att få ägna en stund varje dag åt hemuppgifter för att förankra kunskapen i vardagen. Om någon inte tycker sig ha tillräckligt med tid, så är det bättre att de skjuter upp utbildningen till ett tillfälle då de har mer tid. Allt för att de ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

 

• Inte -trösta-regeln

Om arbetet väcker känslor hos deltagarna, uppmanas deltagarna att inte trösta varandra. Att trösta säger mer om den som tröstar än den som blir tröstad. Alla har rätt till sin resa. Jag som stresscoach kommer att ta ansvar för de situationerna om de uppstår.

• Tal-stenen

Vid vissa tillfällen så kan vi komma att använda en tal-sten, dvs en sten som skickas runt bland deltagarna. Det är enbart den som håller i stenen som får tala och de andra deltagarna får öva sig på att enbart lyssna. Tal-stenen kommer att skickas vidare då den som har haft stenen känner att han/hon har pratat klart. Alla kommer att få ha stenen och man väljer själv hur mycket man vill prata.

 

Syfte

Syftet med den här utbildningen är att få mer kunskap om stress, stresshantering, återhämtning och mindfulness. Vi kommer att göra praktiska övningar som stärker gruppen samt den enskilde individen, övningar i självmedkänsla, mindfulnessövningar, praktiska övningar där vi tränar på våra fem sinnen. Deltagarna kommer även att få konkreta tips och verktyg att ta med sig och för att använda i sin vardag. Hemuppgifterna kommer innebära att deltagarna får öva på sin medvetenhet.

 

Mindfulness är ett förhållningssätt till nuet som hjälper dig att vara närvarande. När du är riktigt närvarande, har du mer fokus och kontroll, du har större tålamod, empati och förståelse för både dig själv och andra. Vi ställer om oss från att göra till att vara. Vi tar in nuet som det är och inte som vi önskar att det borde vara.

 

Agenda

Att hålla en och samma struktur vid gruppens möte är ett sätt att skapa trygghet. Det är skönt för mig som stresscoach att ha en välbekant gång att följa och det är viktigt för gruppen att veta vad som kommer att hända.

 

Kortare mindfulnessövning:

Dagsform

Veckans tema

Paus 20 minuter

Praktisk övning

Förra veckans uppgift

Längre mindfulnessövning

Nästa veckas uppgiftFörstora bilden genom att klicka på den!

Till höger kan du ladda hem produktbladet som pdf.

Hämta
Kursens innehåll.
Ditt Livspussel, produktblad.pdf
Adobe Acrobat-dokument 108.8 KB