Offentliga upphandlingar

Många affärer missas idag på grund av att man tycker att offentlig upphandling kan vara lite skrämmande och rörigt. Ändå är LOU (Lagen om offentlig upphandling) en av våra kortare lagavsnitt och för att vara en lagtext, så pass lättläst att en lekman kan ta sig igenom lagtexten med god förståelse. Efter genomgången kurs har deltagaren god förståelse om hur lagtexten fungerar. Vi går även igenom alla upphandlingens faser samt övar med utdrag ur verkliga upphandlingar. När eleven lämnar oss har man god kännedom om både lagtexten och hur man ska gå tillväga vid att svara på en upphandling.

 

UTBILDNINGSMÅL FÖR KURSEN

Kursen omfattar även upphandling, i både privat och offentlig sektor, med genomgång av upphandlingens olika faser och olika upphandlingsformer. Målet är att eleverna erhåller kunskaper och kompetens gällande vad en upphandling är,

gällande olika entreprenadformer och när de används samt vilka leveransvillkor som är brukliga inom den efterfrågade upphandlingen.

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som är nybörjare, självlärd eller behöver fräscha upp dina i hur offentlig upphandling fungerar. Efter Kursen kommer du att kunskapen och verktygen för att kunna svara och förhoppningsvis vinna upphandlingar. Samt att du vet när man även inte bör svara på en upphandling. Det vill säga att du lägger inte ned onödigt arbete.

 

Kurslängd

2 till 5 dagar beroende på kundens önskemål.

(Se specifikation nedan)Förstora bilden genom att klicka på den!

Till höger kan du ladda hem produktbladet som pdf.

Hämta
Exempel på innehåll i Offentliga upphandlingar.
Offentliga upphandlingar.pdf
Adobe Acrobat-dokument 101.8 KB